Handelsbetingelser

Vilkår for faste bredbånds forbindelser

 

 • Der er adgang til ØNets internettjeneste der, hvor ØNet tilbyder offentlig WLAN radiodækning
 • Kunden er i alle henseender ansvarlig for overholdelse af vilkårene for brug af ØNet internetadgang
 • Kunden må ikke formidle adgang for andre end kundens husstand samt gæster
 • Kunden hæfter for alle evt. handler indgået over Internettet
 • Kunden skal sikre, at kundens udstyr ikke benyttes på en måde, så dette udstyr er skyld i forstyrrelser på ØNets Internetdækning
 • Kunden må ikke tilslutte sig og anvende fil delings software på nettet
 • Kunden må kun anvende overvågnings WEBCAM efter aftale med ØNet
 • ØNet oplyser om det til enhver tid gældende service niveau på sit WEB site,
 • ØNet leverer adgang til Internettet straks efter registrering og betaling
 • ØNet registrerer kundens IP-adresse, når der opfanges virus og spam; dette sker for at forhindre spredning af virus og spam
 • ØNet påtager sig ikke ansvar for, hvis informationer samt downloaded materiale inficerer og skader kundens udstyr, og ØNet kan således ikke drages til ansvar for følger heraf, ligesom ØNet ikke har ansvar for den information, som kunden stiller til rådighed for andre
 • ØNet har ret til at spærre for kundens adgang, hvis vilkår for adgang til ØNet overtrædes. Herunder hvis kunden forsøger at skaffe sig adgang til andres computere og netværk
 • ØNet har ret til at spærre for netadgang i tilfælde af manglende abonnements betaling
 • ØNet giver ikke kompensation for afbrudt netadgang, der skyldes overtrædelse af de gældende vilkår
 • ØNet fejlretter egne installationer inden for normal arbejdstid (mandag til fredag mellem 09.00 -18.00)
 • ØNet er ikke ansvarlig for tab, der skyldes afbrydelser og forstyrrelser af driften
 • ØNet sikrer bedst mulig driftsikkerhed ved at holde udstyret i den til enhver tid gældende standard
 • Tekniske egenskaber kan bla. variere som følge af forstyrrelser på de anvendte frekvenser med deraf følgende udsving i hastigheder på nettrafikken
 • ØNet forbeholder sig ret til at begrænse antallet af afsendelse af mails inden for et givet tidsrum
 • Klager indsendes til ØNet, som træffer afgørelse inden 2 måneder fra modtagelse af klagen
 • Tvister mellem kunden og ØNet kan indbringes til afgørelse for danske domstole efter gældende regler herfor
 

Vilkår for hotspot forbindelser

 

 • Når kunden har betalt starter brugen af produktet straks.
 • Kunden kan fortryde sin betaling i 14 dage fra betalingstidspunktet, forudsat forbindelsen er afbrudt, straks efter købet.
 • Kunden skal gemme brugernavn og adgangskode, når dette oplyses 
 • Adgang til ØNets internettjeneste der, hvor ØNet tilbyder offentlig WLAN radiodækning
 • Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret 
 • For at tilslutte sig ØNet Hotspot skal kunden være i besiddelse af standard WLAN udstyr, der overholder gældende standarder (IEEE 802.11b /g ) 
 • Kunden er i alle henseender ansvarlig for overholdelse af vilkårene for brug af ØNet internetadgang
 • Kunden må ikke formidle adgang for andre end kundens selv 
 • Kunden må ikke streame video og TV på ØNet 
 • Kunden hæfter for alle evt. handler indgået over Internettet 
 • Kunden skal ved oprettelse som bruger oplyse om navn og adresse, som valideres med betalingskorts oplysninger 
 • Kunden skal sikre at kundens udstyr ikke benyttes på en måde, så dette udstyr er skyld i forstyrrelser på ØNets Internetdækning 
 • Kunden skal straks afbryde tilslutning, hvis kundens udstyr giver anledning til forstyrrelse på nettet
 • Kunden bliver automatisk tildelt IP-adresse (DHCP) 
 • ØNet oplyser om det til enhver tid gældende service niveau på sit WEB site, www.strynet.dk/hotspot 
 • ØNet leverer adgang til Internettet straks efter registrering og betaling 
 • ØNet registrerer kundens IP-adresse, der opfanges i virus og spam filtre, for at forhindre spredning af virus og spam 
 • ØNet oplyser de til enhver tid gældende priser på adgang til ØNet Hotspot ved registrering og betaling 
 • Betaling til ØNet Hotspot sker i danske kroner med VISA/Dankort direkte ved registrering 
 • ØNet påtager sig ikke ansvar for, hvis informationer samt downloaded materiale inficerer og skader kundens udstyr, og ØNet kan således ikke drages til ansvar for følger heraf, ligesom ØNet ikke har ansvar for den information, som kunden stiller til rådighed for andre 
 • ØNet har ret til at spærre for kundens adgang, hvis vilkår for adgang til ØNet Hotspot overtrædes. Herunder hvis kunden forsøger at skaffe sig adgang til andres computere og netværk 
 • ØNet giver ikke kompensation for afbrudt netadgang, der skyldes overtrædelse af de gældende vilkår
 • ØNet fejlretter egne installationer inden for normal arbejdstid (mandag til fredag mellem 09.00 -18.00) 
 • ØNet er ikke ansvarlig for tab der skyldes afbrydelser og forstyrrelser af driften
 • ØNet sikrer bedst mulig driftsikkerhed ved holde udstyr i den til enhver tid gældende standard (IEEE 802.11b/g) 
 • Tekniske egenskaber kan bla. variere som følge af forstyrrelser på de anvendte frekvenser med deraf følgende udsving i hastigheder på nettrafikken 
 • ØNet forbeholder sig ret til at begrænse antallet af afsendelse af mails inden for et givet tidsrum
 • Klager indsendes til ØNet, som træffer afgørelse inden 2 måneder fra modtagelse af klagen
 • Tvister mellem kunden og ØNet kan indbringes til afgørelse for danske domstole efter gældende regler herfor